ami-GO

Aplikacja ami-GO to rozbudowane narzędzie do monitoringu i zarządzania urządzeniami telemetrycznymi comander oraz diagnostyki ich pracy. Posiada także możliwość monitorowania pracy urządzeń innych producentów a także, po dodaniu odpowiedniego sterownika, diagnostyki ich pracy.
W zakresie podstawowych funkcjonalności współpracuje także z urządzeniami innych producentów. Instalacja dodatkowych sterowników umożliwia realizację pełnego zakresu funkcji.
ami-GO zdalnie monitoruje dostępność urządzeń za pomocą pakietów ICMP, diagnozuje problemy komunikacyjne, a w razie potrzeby samodzielnie restartuje urządzenia.
Aplikacja gromadzi statystyki pracy urządzeń i umożliwia generowanie raportów. Pozwala to na ocenę jakości pracy urządzenia oraz dostępności sieci telekomunikacyjnej, oraz optymalizację pracy zespołów utrzymania technicznego infrastruktury.  
Moduły administracji magazynem urządzeń, magazynem kart i strukturą punktów pomiarowych pozwalają na sprawne zarządzanie dużymi populacjami urządzeń komunikacyjnych i kart SIM.

Podstawowa funkcjonalność:

  • Monitoring parametrów SLA: dostępność i przepustowość łącza.
  • Monitorowanie do 30 000 modemów komunikacyjnych (z opcją rozszerzenia do ponad 100 000).
  • Współpraca ze środowiskiem bazodanowym Oracle lub Microsoft SQL Server.
  • Gromadzenie skumulowanych statystyk godzinowych, dziennych, miesięcznych i rocznych, dotyczących liczby zarejestrowanych zdarzeń w całej puli urządzeń oraz z podziałem na grupy.
  • Modułowa architektura pozwalająca na swobodną rozbudowę.
  • Część bazodanowa oraz usługi oprogramowania niezależne od warstwy prezentacji (symultaniczna praca wielu użytkowników na tych samych danych).

 

Szczegołowy opis funkjonalonści oprogramowania comander ami-GO

ANDRA Sp. z o. o.

Kontakt

Referencje